Tuesday, May 02, 2006

 
A. Subject Name: Makabayan[HEKASI IV}
B. Lesson Reference No.: Ikaapat na Baitang
C. Lesson Title: Mga Natatanging Pilipino na Nagpapaunlad ng Kultura
D. Lesson Description:
Ginawa ang aralin na ito upang matukoy at makilala ng mga bata ang mga natatanging Pilipino na nagpapa-unlad ng ating kultura.
E. Learning Outcomes:
1. Naiisa-isa ang mga Pilipino nagpaunlad ng kultura sa panahon ng kalayaan
2. Nakalalahok sa mga gawaing namgangalaga sa minanang kultura
3. Pagpapakita ng minanang kultura

F. Learning Presentation:
http://www.eplanetpinoy.com/

G. Learning Activity:
http://www.geocities.com/idolomo/fil-arts.html

http://www.philippineembassy-usa.org/about/culture.htm

H. Learning Evaluation:

http://www.prongo.com/quizstation/myquizzes.asp


I. Assignment: Mga Pilipinong Nagpapaunlad sa Kulturang Pilipinomsa Panahon ng Espanyol

 
A. Subject Name: Makabayan [HEKASI IV]
B. Lesson Reference No. Ikaapat na Baitang
C. Lesson Title: Mga Bahagi ng Globo
D. Learning Description:
Ginawa ang aralin na ito upang matutunan ng mga mag-aaral ang mga bahagi ng globo.
E. Learning Outcomes:
1. Naipaliliwanag kung ano ang globo
2. Natutukoy ang mga bahagi ng globo
3. Nasasabi ang kahalagahan ng bawat bahagi ng globo

F. Learning Presentation
Buksan at pag--aralan
http://en.ccfc.ie/images/globe.jpg

G. Learning Activity
http://www.nmm.ac.uk/site/request/setTemplate:singlecontent/contentTypeA/conWebDoc/contentId/1343
hthttp://gorp.away.com/gorp/activity/hiking/skills/navigation/north/northpol.jpgtp://www.feng-shui.eu.com/images/northsouth003.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Equator

H. Learning Evaluation
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/
I. Assignment:
Paghambingin ang International Date Line a[IDL] at Prime Meridian
http://www.polaris.iastate.edu/NorthStar/Unit1/Graphics/Pic2-3bSphere.jpg

 
A. Subject Name: Makabayan [Hekasi IV]
B. Lesson Refrence No.: Ikaapat na Baitang
C. Lesson Title: Paggalaw ng Mundo
D. Lesson Description:
Ang aralin na ito ay ginawa upang matutunan ng mga bata ang dalawang uri ng paggalaw ng mundo.
E. Learning Outcomes:
1. Natutukoy ang dalawang uri ng paggalaw ng mundo
2. Nailalarawan ang dalawang uri ng paggalaw ng mundo
3. Naihahambing sa bawat isa ang dalawang uri ng paggalaw ng mundo

F. Learning Presentation:
Tingnan ng mabuti ang larawan at ilarawan ang pagikot ng mundo sa kanyang aksis.


G. Learning Activity:
http://www.pa.uky.edu/~shlosman/anim/earth_rotation.gif
http://www.quia.com/jg/53155list.html

H. Learning Evaluation:
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/

G. Assignment:
Pag-aralan at pakibuksan ito sa Internet Explorer
http://adaptation.nrcan.gc.ca/posters/cc_en.asp

Monday, May 01, 2006

 


A. Subject Name: MAKABAYAN[HEKASI IV]
B. Lesson Reference No. : Ikaapat na Baitang
C. Lesson Title: Mga Pananda sa Mapa
D. Lesson Description:
Ang aralin na ito ay ginagawa upang matutunan ng mga bata ang kahulugan ng North Arrow at Compass Rose
E. Learning Outcomes:
1. Nagagamit ng wasto ang North Arrow at Compass Rose sa paghahanap ng tamang lokasyon ng isang lugar
2. Naipakikita ang maayos na pakikilahok sa pagsasagawa ng gawaing sining


F. Learning Presentation:
Hanapin sa mapa ang pananda na ginamit at kung ano ang kahalahan nito.
http://facstaff.uww.edu/bottsh/Stuff%20for%20Howard


G. Learning Activity:
Pag-aralan ang North Arrow kung saan ito nakaturo at kung ano ang gamit nito.
http://facstaff.uww.edu/bottsh/Stuff%20for%20Howard

Tunghayan ito [ Compass Rose ] at pag-aralan ang gamit
http://cuip.uchicago.edu/~tjones/home/science/eq/images/compass_rose.jpg

H. Learning Evaluation:
Buksan sa Internet explorer at sagutan.
http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/
I. Assignment:
Pag-aralan ang mga pangunahing direksyon at pangalawang direksyon sa pamamagitan ng North Arrow. Pakibuksan sa Internet Explorer ito.

Wednesday, April 26, 2006

 

Mga Makasaysayan at Magagandang Pook sa Pilipinas

1. Lesson Title: Mga Makasaysayan at Magagandang Pook Sa Pilipinas

2. Brief Description:

Pagkilala sa mga makasaysayan at magagandang pook sa Pilipinas

3. Learning Outcomes:

1. Nakikila ang mga makasaysayan at magagandand pook sa bansa
2. Naiisa-isa ang mga makasaysayan at magagandang pook sa bansa
3. Naituturo sa mapang pisikal ang mga makasaysayan at magagandang pook sa bansa
4. Nailalarawan sa sariling pangungusap ang mga makasaysayan at magagandang pook
sa bansa

4. Learning Activity:

-information the students to know
-activities the students need to do
-resource links in the Internet

http://www.alltheweb.com/search?cat=img&cs=utf8&q=Philippine+Sceneries&rys=0&itag=crv
5. Learning Assessment:

http://www.prongo.com/quizstation/

This page is powered by Blogger. Isn't yours?